Wie komt in aanmerking?

Zowel eenmanszaken als vennootschappen kunnen rekenen op deze verhoogde kostenaftrek.

Verhoogde kostenaftrek

De afschrijvingen worden verhoogd tot:

  • 200% voor wie investeert van 1 september 2021 tot en met 31 maart 2023*
  • 150% voor wie investeert van 1 april 2023 tot en met 31 augustus 2024

Wat komt in aanmerking?

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Het moet gaan om een laadstation dat in nieuwe staat werd verkregen of tot stand werd gebracht.
  • De laadinfrastructuur moet lineair worden afgeschreven over minstens vijf belastbare tijdperken.
  • Bovendien moet het laadstation publiek toegankelijk zijn (laadstations op vrij toegankelijke parkeerterreinen van winkelcentra, supermarkten, winkels en kantoren, waar iedereen zijn elektrische wagen kan opladen). Een laadstation wordt als publiek toegankelijk beschouwd wanneer het ten minste gedurende de gangbare openingstijden – of de sluitingstijden – van de onderneming vrij toegankelijk is voor elke derde.
  • Het laadstation moet niet worden aangemeld bij FOD Financiën (dit was initieel voorzien maar aan deze voorwaarde moet niet meer worden voldaan).
  • Een intelligent laadstation houdt in dat het digitaal gekoppeld kan worden met een beheerssysteem dat in staat is de laadtijd en het laadvermogen van het laadstation te sturen. Dit beheerssysteem moet ook meldingen over het effectieve laadvermogen en statusmeldingen kunnen terugsturen.

 

  • Het voordeel wordt verleend onder de vorm van een verhoogde aftrek voor de afschrijvingen van nieuwe publiek toegankelijke laadstations. De bijkomende kosten die samen met het laadstation worden afgeschreven, maken deel uit van die aanschaffingswaarde. Met bijkomende kosten wordt bedoeld: vervoerkosten, installatiekosten (bv. kosten van plaatsing, montage, aansluiting aan energiebronnen, bekabelingswerken, …), kosten van studies, expertise, enz. Ook de kosten met betrekking tot de aanschaf en installatie van (een) elektriciteitscabine(s) die nodig zijn voor de werking van de laadstations komen in aanmerking.
  • Kosten die verband houden met de aanschaf en plaatsing van een huisbatterij komen niet in aanmerking.
  • Het moet gaan om vaste laadstations (geen laadkabels).

Wenst u een afspraak met één van onze Business Relations Managers rond fiscale wijzigingen 2023, elektrificatie van uw wagenpark of rond een mobiliteitsvraag in het algemeen? 

Geef dan snel een seintje aan ons Fleet & Business team en wij maken met u een afspraak. 

Wenst u een afspraak met één van onze Business Relations Managers rond fiscale wijzigingen 2023, elektrificatie van uw wagenpark of rond een mobiliteitsvraag in het algemeen? 

Geef dan snel een seintje aan ons Fleet & Business team en wij maken met u een afspraak. 

* Deze termijn voor de verhoogde kostenaftrek van 200% was oorspronkelijk vastgelegd op 31 maart 2022, maar werd verlengd tot 31 maart 2023 als gevolg van de lange leveringstermijn voor laadstations. Meer informatie in de Wet houdende diverse fiscale bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 15 juli 2022.